12/26/2020

Bura Bora

12/25/2020

Božićna misa u Stivanu
Prije toga Antonia i Anjese ukrasili su crkvu za Božić

12/20/2020