8/13/2020

Eröffnung des Museums "Andrija Linadić" in Martinščica
Otvaranje muzeja Andrije Linardića u MartiničićuJakov Kurtović


Tomislav Kero


Ivo Saganić

na lijevo Marina Medarić

Öffnen der Museumstür von Marina Medarić
Marina Medarić otvara vrata muzeja

Alessandra Fornasier, unuka Linardića
Alessandra Fornasier, die Enkelin von Linardić jr. 

Julijano Sokolić

Tatjana Linardić


Folklorno Družtvo Orlec
Folkloreensemble von Orlec