2/03/2010


Vidovići, Blick übers Meer
Vidovići, pogled na moru

2/01/2010


Zurück in Stivan, Stivantango geht weiter
Natrag u Stivanu, Stivantango ide dalje

Tea hat einen Schneemann gebaut
Tea je napravila snješka

Merascica