1/20/2018

                            Na vrijeme za Svetoga Blaža Hepe je popravio i obojao
                            fasadu od crkve Svetoga Blaža. Sve bez naknade za rad.
                                                       Hvala Hepe!
                            Rechtzeitig zu Sveti Blaž hat Hepe die Fassade
                            ausgebssert und neu gestrichen. 
                            Alles ohne Arbeitslohn. Danke Hepe!