1/07/2021

Oluja prijeti da će doći u Martinšćicu

1/05/2021

12/27/2020

Čekala me nakon mise - Sie hat auf mich nach der Messe gewartet

12/26/2020

Bura Bora

12/25/2020

Božićna misa u Stivanu
Prije toga Antonia i Anjese ukrasili su crkvu za Božić

12/20/2020

12/16/2020

Jaslice u Martinšćica, prekrasno sagrađeno od Nanci

12/09/2020

Und immer wieder das Meer I opet i opet more And again and again the sea

12/07/2020

Božična svjetla u Martinščici

12/05/2020

Jugo u Martinščici

12/04/2020

Lučano mit Kakifrüchten Lučano s kakijem
Lučano mit seiner Katze Murić Lučano s mačkom Murićem
Cafes geschlossen und nichts los Kafići zatvoreni i ništa se ne događa

11/24/2020

Farbspiele am Abendhimmel. Igra boja na večernjem nebu. photo: Michele Sartori

11/21/2020

Bura u Meraščica