5/12/2013

Akcija čišćenje uvale Martinščice 2013
Reinigung der Bucht von Martinščica über und unter Wasser

Na kraju brod treba očistiti


 Nagrada na kraju juha od graha, salata od kupusa i krafne


Kuharica